روستای قلعه سر

قلعه‌سر، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران ایران و روستای قلعه‌سر در پنج کیلومتری شهرستان نکا در استان مازندران جای گرفته‌است

سایت رسمی قلعه سر

سایت روستای قلعه سر زیر نظر  دهیاری روستا در حال فعالیت میباشد

دهیاری قلعه سر

متوفیان قلعه سر در سال ۱۳۹۹

۱-مرحومه حاجیه سیده زبیده رسولی قلعه سری فرزند،مرحوم میر اسداله

۲-شادروان حاج سید میرمحمد طاهری قلعه سری ،فرزند:مرحوم سیدعباس

۳-مرحومه حاجیه سیده فاطمه رضوی قلعه سری فرزند،مرحوم سیدحسین

۴-مرحومهمشهدی سیده زهرا بزرگی فرزندسیدحسین (همسر عیسی دهدار)

۵-مرحومه فریده مهربانی(همسر سیدرمضان نصیری قلعه سری)

۶-مرحومه حاجیه مریم باقری قلعه سری  فرزند،مرحوم بهرام

۷-مرحومه حاجیه صدر فقانی قلعه سری فرزند،قربان

۸-مرحومه حاجیه سیده مریم شریفی قلعه سری فرزند،مرحوم میرشفیع

۹-شادروان مشهدی  محمد ابراهیم محمدحسینی فرزند،مرحوم رحمت

۱۰-مرحومه کربلایی سیده نسا طالبی قلعه سری فرزند،شادروان سید میرزا

۱۱-شادروان حاج جانعلی دریابار فرزند،مرحوم رمضانعلی

۱۲_شادروان حاج علی لطفی قلعه سری فرزند؛مرحوم مطلب

۱۳-شادروان حاج سیدموسی حسینی رودباری فرزند،مرحوم میرگلبرار

۱۴-شادروان مشهدی رقیه عشوری قلعه سری فرزند،مرحوم حاج مظفر

۱۵-شادروان سیدتقی محمودی قلعه سری فرزند،مرحوم سیدقدم

۱۶-شادروان مرحومه سیده مریم رسولی قلعه سری فرزند،شیرآقا

۱۷-شادروان حاج مرتضی تولایی فرزند،مرحوم محمدرضا

۱۸-شادروان حاجیه سیده ننه خوشرو قلعه سری (همسر حاج سیدعلی نصیری)فرزند،مرحوم سیداحمد

۱۹-شادروان مرحومه سیده نازبانو دستپاک فرزند،مرحوم میراسداله

۲۰-شادروان حاج سیدشیرآقا رسولی قلعه سری فرزند،مرحوم میر اسداله

۲۱-شادروان حاج سیدابراهیم محمدی قلعه سری فرزند،مرحوم سید محمود

۲۲-مرحومه کربلایی مولود یوسفی همسر مرحوم کربلایثی سید علی ترابی

۲۳-مهندس حاج محمدصفاییان فرزند،مرحوم جمال السلطان

۲۴-شادروان سرگرد شادروان جلیل قنبری قلعه سری فرزند،فیض اله

۲۵-شادروان حاج میرعلی خلیلی فرزند،مرحوم حاج محمدحسین

 


 


مطلب در طول سال به روزرسانی میگردد…….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *